Chương Trình Cải Tiến Trải Nghiệm Của Khách Hàng

Vị trí của bạn:

Triển lãm giải pháp Logistics           

      LOXSON LOGISTICS, với mạng lưới dịch vụ toàn cầu, dịch vụ hậu cần triển lãm của chúng tôi phục vụ cho khách hàng các nhu cầu khác nhau và khác với các dịch vụ hậu cần truyền thống. Hơn nữa, với kinh nghiệm triển lãm thành công, mạng lưới điều phối trực tiếp và khả năng xử lý tuyệt vời, LOXSON sẽ làm tốt nhất để đảm bảo các triển lãm của bạn an toàn và được giao kịp thời, giúp triển lãm của bạn diễn ra suôn sẻ.

Dịch vụ triển lãm một cửa LOXSON:

1. Xem trước và tư vấn hậu cần, dịch vụ lập trình

2. Dịch vụ chứng nhận ATA

3. Dịch vụ giao nhận bao gồm vận tải hàng không, vận tải đường biển và vận tải đường bộ

4. Dịch vụ xuất khẩu tạm thời tại Trung Quốc, nhập khẩu tạm thời ở nước đến

5. Triển lãm giao hàng kịp thời đến từng gian hàng

6. Dịch vụ lưu trữ vật liệu đóng gói trong triển lãm

7. Quản lý trên trang web, xử lý các vấn đề của bạn kịp thời

8. Hoạt động hậu cần sau triển lãm

Loxson