Chương Trình Cải Tiến Trải Nghiệm Của Khách Hàng

Ngày 18/12/2023 ADP Loxson Việt Nam vinh dự được mời tham dự lễ khai trương "Hoạt động liên vận quốc tế bằng đường sắt tại Ga Kép".

Việc việc bổ sung ga Kép là ga liên vận quốc tế giúp giải tỏa ách tắc hàng hóa tại biên giới và giảm áp lực cho 2 ga liên vận quốc tế hiện nay là Đồng Đăng và Yên Viên.

Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang Nghiêm Xuân Hưởng.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang Nghiêm Xuân Hưởng cho biết việc việc bổ sung ga Kép là ga liên vận quốc tế giúp giải tỏa ách tắc hàng hóa tại biên giới, giảm bớt thời gian, thủ tục thông quan hàng hóa và giảm áp lực cho 2 ga liên vận quốc tế hiện nay là Đồng Đăng và Yên Viên. Đồng thời, giúp Bắc Giang mở được một cửa khẩu quốc tế tại địa phương.

Việc việc bổ sung ga Kép là ga liên vận quốc tế giúp giải tỏa ách tắc hàng hóa tại biên giới và giảm áp lực cho 2 ga liên vận quốc tế hiện nay là Đồng Đăng và Yên Viên.

Loxson