Bộ phận dịch vụ tư vấn Loxson từ thiện là một đội ngũ chuyên nghiệp chuyên tư vấn hải quan và cũng giao dịch tất cả các loại giấy phép nhập khẩu thay mặt cho khách hàng. Chủ yếu bao gồm: Đăng ký hải quan cho doanh nghiệp Thẻ IC cổng điện tử Nộp hồ sơ hải quan Phê duyệt giấy chứng nhận miễn thuế Nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng Chứng nhận CCC Giấy phép điện cơ Giấy phép nhập khẩu tự động Đăng ký pin và các dịch vụ giấy phép và chứng chỉ chuyên nghiệp khác

Loxson