Công ty TNHH Quốc tế ADP (Giang Tô), một chi nhánh của Loxson, đang cung cấp dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu cho khách hàng. Với nền tảng hậu cần quốc tế hiện có của Loxson, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ một cửa theo cách tích hợp thương mại & hậu cần. Như thường được đại diện bởi các dịch vụ tương quan giữa thương mại quốc tế và hậu cần quốc tế, ADP International Source, so với các nhà giao nhận và công ty thương mại truyền thống, biết rõ hơn các nút logic và quy định tài liệu giữa thương mại quốc tế và hậu cần quốc tế, để giải phóng khách hàng khỏi sự phức tạp, quy trình kép tẻ nhạt, giúp khách hàng giảm chi phí tiền mặt và thời gian, và giúp khách hàng tận hưởng các dịch vụ chất lượng, chuyên nghiệp của chúng tôi.

Loxson