Loxson không chỉ cung cấp kinh doanh giao nhận vận tải truyền thống, mà còn có hệ thống vận hành phong phú và lợi thế về giá cả vận tải quốc tế thông qua vận tải đường sắt, vận tải hàng không, vận tải đường sắt và hậu cần của bên thứ ba. Tương tác tốt của nó với các cơ quan ở nước ngoài cung cấp cho cả hai bên nhiều khả năng phòng ngừa rủi ro vận chuyển hàng hóa và rủi ro tín dụng tiềm ẩn. Mạng lưới tương tác và giao nhận ở nước ngoài có rủi ro thấp được sử dụng để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ vận chuyển xuất nhập khẩu quốc tế, thu phí vận chuyển thay mặt cho khách hàng, phát hành trả trước và DDU / DDP, v.v.

Loxson